Xalq Bank

0

Views

Apply
Decline offer

Risklərin İdarə edilməsi İdarəsinin Risk metodologiyası və hesabatlılıq şöbəsinin mütəxəssisi

Description

·     Müxtəlif ssenarilər üzrə Bankın risklərə dayanıqlığını ölçməyə imkan verən risk modellərinin hazırlanması, stress-testlərin keçirilməsi;

·     Bankın məhsul və xidmətlərinin təhlili;

·     Risklərin müəyyən olunması (limit təyini) və idarə olunması üzrə təkliflərin verilməsi;

·     Depozit və Kredit portfeli üzrə cəmləşmənin, orta faizin hesablanması;

·     Risklərin qiymətləndirilməsi, təhlili və nəticəsi barədə hesabatlar hazırlayır.

Requirements

·     İqtisadiyyat, maliyyə və riyaziyyat üzrə ali magistr təhsili (xarici təhsili olan və ya risk sertifikasiyası proqramlarını bitirən namizədlərə üstünlük verilə bilər);

·     Hərbi xidməti bitirən və ya möhlət hüququ olan (oğlanlar üçün);

·     Peşəkar səviyyədə MS Office, xüsusilə MS Excel-dən istifadə bacarığı;

·     Maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə təcrübə və ya biliklər;

·     Stress-testləşdirmə və risklərin modelləşdirilməsi üzrə biliklər;

·     Statistik analiz metodlarının tətbiqi ilə ekonometrik modellərin hazırlanması üzrə biliklər.

Benefits

Job location

Risklərin İdarə edilməsi İdarəsinin Risk metodologiyası və hesabatlılıq şöbəsinin mütəxəssisi

Job function

Salary

Experience

Category

Education

Career level

Description

·     Müxtəlif ssenarilər üzrə Bankın risklərə dayanıqlığını ölçməyə imkan verən risk modellərinin hazırlanması, stress-testlərin keçirilməsi;

·     Bankın məhsul və xidmətlərinin təhlili;

·     Risklərin müəyyən olunması (limit təyini) və idarə olunması üzrə təkliflərin verilməsi;

·     Depozit və Kredit portfeli üzrə cəmləşmənin, orta faizin hesablanması;

·     Risklərin qiymətləndirilməsi, təhlili və nəticəsi barədə hesabatlar hazırlayır.

Requirements

·     İqtisadiyyat, maliyyə və riyaziyyat üzrə ali magistr təhsili (xarici təhsili olan və ya risk sertifikasiyası proqramlarını bitirən namizədlərə üstünlük verilə bilər);

·     Hərbi xidməti bitirən və ya möhlət hüququ olan (oğlanlar üçün);

·     Peşəkar səviyyədə MS Office, xüsusilə MS Excel-dən istifadə bacarığı;

·     Maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə təcrübə və ya biliklər;

·     Stress-testləşdirmə və risklərin modelləşdirilməsi üzrə biliklər;

·     Statistik analiz metodlarının tətbiqi ilə ekonometrik modellərin hazırlanması üzrə biliklər.

Benefits

Job location

Apply for this job
Decline offer
View more View less