Xalq Bank

0

Views

Apply
Decline offer

Proqramlaşdırma İdarəsinin Biznes-analitika şöbəsinin mütəxəssisi

Description

●      Bank məhsulları haqqında biliklərə sahib olmaq;

●      Bank modulları (FlexCube arzu olunandır), BPM prosesləri və ya analitik məlumatların emalı sistemləri ilə iş təcrübəsi;

●      Texniki tapşırıq (istifadəçi və texniki səviyyədə sənəd hazırlama, ardıcıllıq alqoritmi qurma) hazırlama bacarığına malik;

●      Avtomatlaşdırılmış proseslərdə (Biznes, İT) iştirak təcrübəsi;

●      Verilənlər bazasının (SQL) sorğulanması üzrə biliklərin olması;

●      Xarici dil biliklərinə sahib (Texniki tapşırığı anlamaq və tərtib etmək səviyyəsində) olmaq;

●      Web servis üzrə biliklərə sahib olmaq arzuolunandır: Arxitektura növü (Rest/Soap), APİ Server-lərin sorğulanması bacarığı, Sorğulama formatları (JSON / XML) barədə anlayışa malik olmaq.

Requirements

●    İnformasiya Texnologiyaları üzrə magistr dərəcəsində ali təhsil;

●    Biznes proseslərin texniki analizinin verilənlər bazası modelinin tərtibatı səviyyəsinə qədər detallaşdırılması;

●    Biznes proseslər üzrə texniki sənədin (istifadəçi və texniki səviyyədə-use case) hazırlanması;

●    Biznes proses üzrə minimal test planların və test ssenarilərinin hazırlanmasında iştirak;

●    Texniki tapşırıq üzrə dəyişikliyin icra dövründə monitorinq edilməsi və dəyişikliyin tələblərə uyğunluğunun yoxlanılması;

●    Dəyişiklik edilmiş Biznes prosesin test mərhələsində Sifarişçiyə və Bank Sistemlərinə dəstək komandasına təqdim olunmasında iştirak;

●    Biznes prosesin Proqramlaşdırma komandası ilə razılaşdırılması və görülən işlər barədə hesabatların təqdim edilməsi;

●    Analiz zamanı hesabat hazırlanmasının mümkünlüyünün təmin edilməsi və yarana biləcək potensial risklərin müəyyən edilməsi;

●    Tələblərin toplanması və təhlili, xarici və daxili işçi qrupları ilə ünsiyyətin aparılması.

Benefits

Job location

Proqramlaşdırma İdarəsinin Biznes-analitika şöbəsinin mütəxəssisi

Job function

Salary

Experience

Category

Education

Career level

Description

●      Bank məhsulları haqqında biliklərə sahib olmaq;

●      Bank modulları (FlexCube arzu olunandır), BPM prosesləri və ya analitik məlumatların emalı sistemləri ilə iş təcrübəsi;

●      Texniki tapşırıq (istifadəçi və texniki səviyyədə sənəd hazırlama, ardıcıllıq alqoritmi qurma) hazırlama bacarığına malik;

●      Avtomatlaşdırılmış proseslərdə (Biznes, İT) iştirak təcrübəsi;

●      Verilənlər bazasının (SQL) sorğulanması üzrə biliklərin olması;

●      Xarici dil biliklərinə sahib (Texniki tapşırığı anlamaq və tərtib etmək səviyyəsində) olmaq;

●      Web servis üzrə biliklərə sahib olmaq arzuolunandır: Arxitektura növü (Rest/Soap), APİ Server-lərin sorğulanması bacarığı, Sorğulama formatları (JSON / XML) barədə anlayışa malik olmaq.

Requirements

●    İnformasiya Texnologiyaları üzrə magistr dərəcəsində ali təhsil;

●    Biznes proseslərin texniki analizinin verilənlər bazası modelinin tərtibatı səviyyəsinə qədər detallaşdırılması;

●    Biznes proseslər üzrə texniki sənədin (istifadəçi və texniki səviyyədə-use case) hazırlanması;

●    Biznes proses üzrə minimal test planların və test ssenarilərinin hazırlanmasında iştirak;

●    Texniki tapşırıq üzrə dəyişikliyin icra dövründə monitorinq edilməsi və dəyişikliyin tələblərə uyğunluğunun yoxlanılması;

●    Dəyişiklik edilmiş Biznes prosesin test mərhələsində Sifarişçiyə və Bank Sistemlərinə dəstək komandasına təqdim olunmasında iştirak;

●    Biznes prosesin Proqramlaşdırma komandası ilə razılaşdırılması və görülən işlər barədə hesabatların təqdim edilməsi;

●    Analiz zamanı hesabat hazırlanmasının mümkünlüyünün təmin edilməsi və yarana biləcək potensial risklərin müəyyən edilməsi;

●    Tələblərin toplanması və təhlili, xarici və daxili işçi qrupları ilə ünsiyyətin aparılması.

Benefits

Job location

Apply for this job
Decline offer
View more View less